Egenanställningens framtid: SAMpoolen.se belyser vägen

I ett digitaliserat Sverige där yrkesverksamma strävar efter ökad flexibilitet och självbestämmande, tar begreppet egenanställning allt större plats. Många dras till fördelarna med att fakturera utan företag, där traditionell anställning och företagande smälter samman. Denna trend förstärks ytterligare genom plattformar som SAMpoolen.se. Varför egenanställning är mer än bara en trend Först och främst, vad är […]

“LAS – Lagen om Anställningsskydd: En Grundsten i Svensk Arbetsrätt”

Inledning Lagen om anställningsskydd (LAS), som först trädde i kraft 1982, utgör en väsentlig del av det svenska arbetstagarskyddet. Den är ett oerhört viktigt juridiskt verktyg för att skydda anställda från orättvisa uppsägningar, samtidigt som den främjar en rättvis balans mellan arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter. Grundprinciper i LAS LAS tillhandahåller ett rättsligt ramverk som reglerar […]