Egenanställningens framtid: SAMpoolen.se belyser vägen

I ett digitaliserat Sverige där yrkesverksamma strävar efter ökad flexibilitet och självbestämmande, tar begreppet egenanställning allt större plats. Många dras till fördelarna med att fakturera utan företag, där traditionell anställning och företagande smälter samman. Denna trend förstärks ytterligare genom plattformar som SAMpoolen.se. Varför egenanställning är mer än bara en trend Först och främst, vad är […]

Konsten att inreda med stil

Ett hem är så mycket mer än bara fyra väggar och ett tak – det är en plats där vi kan uttrycka vår personlighet och kreativitet. Att inreda hemma är spännande och ger oss möjlighet att skapa en atmosfär som speglar våra unika stilar och behov. I denna artikel kommer vi att utforska konsten att […]

Varför kunskap är avgörande för personlig och professionell utveckling

Kunskap är den mest värdefulla resursen vi kan ha i dagens snabbt föränderliga värld. Det är nyckeln som kan öppna dörrarna till personlig och professionell framgång. Oavsett om det handlar om att utöka våra färdigheter, stärka vårt självförtroende eller öka vår konkurrenskraft på arbetsmarknaden, är kunskap avgörande. Här är varför kunskap är så viktigt och […]

“LAS – Lagen om Anställningsskydd: En Grundsten i Svensk Arbetsrätt”

Inledning Lagen om anställningsskydd (LAS), som först trädde i kraft 1982, utgör en väsentlig del av det svenska arbetstagarskyddet. Den är ett oerhört viktigt juridiskt verktyg för att skydda anställda från orättvisa uppsägningar, samtidigt som den främjar en rättvis balans mellan arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter. Grundprinciper i LAS LAS tillhandahåller ett rättsligt ramverk som reglerar […]

Upptäck spänningen med skateboardåkning

Introduktion till bloggen: Sverige, ett land med pittoreska landskap och fantastiska stadsbilder, har en otrolig passion för äventyrliga sporter. Skateboard är en sådan sport som har fångat intresset hos många svenska tonåringar och unga vuxna. Från Malmö till Stockholm erbjuder Sverige en uppsjö av skridskospots som kommer att utmana även de mest erfarna skateboardåkarna. I […]

Du kan ha radon i din bostad utan att du vet om det

En uppskattning från Strålsäkerhetsmyndigheten visar att ungefär 325 000 bostäder i Sverige har en radonhalt över gränsvärdet på 200 Bq/m3. Det är inte möjligt att säkert fastställa hur hög radonhalten är i en bostad utan att genomföra en radonmätning. Radon är en naturlig förekomst som finns i mark, luft och vatten runt omkring oss. Radon […]