Hur fäster man och säkrar en bokhylla i väggen?

En bokhylla som är lite smalare i modellen, eller en hylla som lastas med många tunga saker kan behöva sättas fast i väggen. Men hur går man egentligen till väga för att fästa eller säkra sin hylla?

Varför ska bokhyllan fästas i väggen?

Om man inte sätter fast bokhyllan i väggen finns det en risk att den välter, antingen av sig själv eller genom att ett barn eller djur klättrar på den. Om så sker är det inte bara sakerna i hyllan, eller själva hyllan kan gå sönder. Det finns flera barn och djur som har skadats eller avlidit när bokhyllor vält över dem.

Fästa bokhyllan med medföljande beslag

När man köper bokhyllor kan det då och då förekomma att det medföljer beslag för att man ska kunna fästa bokhyllan i väggen. Det kan rent av stå i monteringsanvisningarna att bokhyllan ska förankras i väggen med de medföljande beslagen och skruvarna. Om man inte följer de instruktionerna kan man riskera att försäkringar för förstörda saker inte gäller. Beslagen kan ofta se ut som en liten konsol av plåt eller metall. I instruktionerna står det sedan var man ska fästa dem på den aktuella bokhyllan.

Använda konsoler

Ett annat sätt att förankra bokhyllan på är genom att använda vanliga konsoler. De är lite kraftigare än vanliga förankringsbeslag och de passar även tyngre eller rejälare bokhyllor. Konsolerna skruvas fast i bokhyllan, och sedan i väggen. Det är dock klokt att se till att man vet var man vill ha hyllan innan man börjar skruva. Är det tal om en gipsvägg kan man behöva plugg för att sätta fast hyllan. Ibland kan det också vara så att man inte kan fästa bokhyllan i just den aktuella väggen man tänkt. Då är det dumt att skapa massor av hål innan man kontrollerat väggen.

Binda fast bokhyllan

Ibland kan det vara omöjligt att fästa en hylla i väggen med konsoler eller väggfästen. Det kanske sitter en list nere vid golvet som gör att hyllan inte kommer intill väggen. Då kan ett alternativ vara att skruva i ett par kraftiga krokar i väggen. Mellan dem drar man sedan ett kraftigt snöre eller rep runt bokhyllan. Då kommer den att sitta fast ordentligt. Det är kanske inte den snyggaste lösningen, och kanske inte heller den mest optimala men om man bara vill skydda hyllan från att välta fungerar den.